Huvudsponsorers annonser

fazer

rettig

hs

gloria

Annonser från övriga samarbetspartners

S-gruppen

ahstrom

hbl

blue1

aktia

Vältä jonotus tauolla, varaa pöytä etukäteen. Tarjoilu kahdessa kerroksessa.

 

 

 

 

Emigrationen forts.

Största delen av emigranterna bosatte sig på ett smalt område strax söder om Kanadas gräns. De första emigranterna bosatte sig i delstaterna New York och Massachusetts på östkusten, samt i mellanvästern vid de Stora sjöarna i delstaterna Michigan och Minnesota. Med tiden spred sig bosättningen längre västerut till Montana, Californien, Oregon och Washington. Knappt någon från Finland bosatte sig i de sydliga delstaterna.

• Antal finländare i olika delstater i Förenta Staterna år 1930 SE TABELL

Den finlandssvenska emigranthistorikern Anders Myhrman, som föddes i Purmo och utvandrade till USA år 1910, uppskattar finlandssvenskarnas andel till ungefär en femtedel av det totala antalet emigranter från Finland. Därmed skulle ca 73.000 finlandssvenskar ha emigrerat till Amerika under perioden 1870-1929. F.o.m. 1924 antecknades modersmålet i samband med passansökningen och 1924-1929 var finlandssvenskarnas andel av emigranterna 21,5 %.

Finlandssvenskarna bosatte sig på östkusten i området mellan Boston (Massachusetts) och Philadelphia (Pennsylvania), vid de Stora sjöarna i delstaterna Minnesota, Michigan, Illinois och Wisconsin, i de bergiga delstaterna mellan Arizona och British Columbia (Kanada) samt i Californien.

Emigranterna valde ofta boplats enligt det yrke han eller hon haft i hemlandet. En stor del av emigranterna sökte sig också till ett begränsat antal yrken i det nya hemlandet, oftast beroende på det stora behovet av arbetskraft inom vissa yrken. I början av 1800-talet sökte sig finländarna till ostkustens städer. Skräddare och även andra hantverkare jobbade i New York, Boston (Massachusetts), Cleveland (Ohio) och Chicago (Illinois). Sjömännen på 1860- och 1870-talen blev ofta byggnadsarbetare i hamnstäderna, medan stenbrotten i Maine drog till sig hundratals arbetare från Finland. Skogshuggare med finländskt påbrå var vanliga i de nordliga delstaterna och Fitchburg (Massachusetts), Detroit (Michigan) samt Chicago (Illinois) erbjöd arbete främst åt industriarbetare. En del blev fiskare i delstaterna Washington och Oregon, finlandssvenskarna främst i Washington. En av de största arbetsgivarna var gruvindustrin. I Calumet, Hancock, Marquette, Ishpeming, Negaunee och Ironwood i Michigan fanns det främst koppargruvor, i South Dakota guld- och silvergruvor samt kolgruvor i Montana och Wyoming. I Californien arbetade finländare på guldfälten eller i fruktodlingarna. Kvinnor var eftertraktade hembiträden i förmögna familjer på ostkusten och även textilindustrin erbjöd dem arbete.

Allmänt sades att Amerika var ett paradis för kvinnan, men ett helvete för mannen och hästen. Med tiden blev arbetare som varit med om det tunga skogs- och gruvarbetet jordbrukare i Mellanvästern. År 1920 fick ca 25 % av finländarna sin utkomst från jordbruket. De ägde då ca 15.000 farmer, varav ca 75 % fanns i Minnesota, Michigan och Wisconsin och ca 17 % vid Stillahavskusten. Jämfört med tyskarnas (140.000), svenskarnas (60.000) och norrmännens (50.000) farmer var finländarnas andel av antalet farmer mycket blygsamt.

Vanligt var att folk från de stora utvandringsorterna i Finland sökte sig till samma trakter i Förenta Staterna. Således bosatte sig emigranter från Ilmajoki, Nurmo och Jurva i Worcester (Massachusetts), från Storkyro i Ashtabula (Ohio) och från Evijärvi i Crystal Falls (Minnesota). Finlandssvenska österbottningar bosatte sig ofta i Worcester, ålänningar i Norwood (Massachusetts), nykarlebybor i Coos Bay (Oregon) samt ålänningar, terjärvbor och närpesbor i New York.

< TILLBAKA


Rättigheterna till artikeln tillhör www.genealogia.fi.

Svenska Teatern har fått tillstånd att publicera innehållet.

Finländare i olika delstater i Förenta Staterna år 1930  SE TABELL

Befolkningscentra med mera än 1.000 finländare i städer med mera än 25.000 invånare år 1920. SE TABELL

finland